PŘIHLÁŠKA K ČLENSTVÍ VE SPOLEČNOSTI VOLNÉ ASIGNACE


Předpoklady pro členství:

Členem se může stát každý, kdo

a) souhlasí se smyslem a podstatnými náležitostmi programu vyjádřenými v Programovém zaměření,
b) nevykonává v rámci veřejné moci činnost, která je ve zjevném rozporu s těmito cíli,
c) je obeznámen s Organizačním statutem,
d) má zájem účastnit se činnosti a naplňování programu SVA.
(článek II., odst. 1 Organizačního statutu)

Nyní k bližšímu objasnění --

* a)     Souhlasit se smyslem a podstatnými náležitostmi programu neznamená ztotožnit se bezvýhradně se všemi body Programového zaměření. Stačí obecná shoda ve věci celkového zaměření organizace, tedy ve smyslu definice vyjádřené v čl.I. Programového zaměření. I tato definice v prozatímním znění možná působí dost neobratně, můžeme zde tedy shrnout základní cíle: odstranění byrokratismu a byrokratického přístupu ve věcech totožnosti a evidence osob, ochrana soukromí, svobody pohybu a pobytu a jiných individuálních svobod, vyloučení škodlivých zásahů v těchto věcech. Tím je víceméně vyjádřena podstata celého programu. Každý člen může posléze navrhnout k hlasování změnu Programového zaměření.

* b)     Kdo se chce zasazovat za plnění cílů Společnosti volné asignace, nemůže vykonávat v rámci veřejné moci (státní, samosprávné) činnosti stojící v příkrém rozporu s těmito cíli. Členem by tedy neměl být ten, kdo např. kontroluje po ulicích totožnost osob a jejich občanské průkazy, svévolně odmítá udělení státního občanství, politického azylu či víza, v rámci služby na matrice omezuje svobodný výběr osobních jmen apod.

* c)     Být obeznámen s Organizačním statutem neznamená nutnost celý jej do podrobnosti prostudovat a znát. Je jen vhodné zběžně se seznámit s dokumentem, stanovujícím strukturu organizace, do níž se přihlašujete. Poměrně důležité pro členy jsou články upravující členství - II, III a IV. Ty se doporučují. Ani zde však není vyžadována detailní znalost (časové lhůty apod.).

* d)     Mít zájem účastnit se činnosti a naplňování programu je víceméně samozřejmost, očekávaná od každého uchazeče o členství, není tedy třeba nějakého bližšího objasňování.


Uchazeč o členství se může přihlásit prostřednictvím následujícího formuláře - vyplněním a odesláním, e-mailem, případně zasláním žádosti na adresu organizace.
Je zapotřebí uvést osobní údaje (aspoň ty, které jsou žádány) včetně funkčního kontaktu (e-mail, adresa) a přidat prohlášení, že splňujete předpoklady pro členství. Vaše žádost bude zvážena, následně budete informován(a).
Když neobdržíte vyjádření v přijatelném čase - do 14 dnů -, je zde patrně nějaká závada, potom se můžete přihlásit znovu, nejlépe použitím jiného prostředku. V případě fyzické zásilky může být předpokládaná doba delší.

FORMULÁŘ PRO PŘIHLÁŠENÍ SE K ČLENSTVÍ

Tento formulář nevyžaduje spuštění e-mailového programu, odesílá se přímo z WWW.
V případě nefunkčnosti lze použít náhradní formulář, který spustí Váš e-mailový program.

Zvýrazněné údaje * je nezbytné vyplnit.


* Jméno: * E-mail:
muž/žena : Rok narození:
Datum přihlášky: Adresa:
Další možné osobní údaje (podle uvážení):
Sdělení pro ostatní členy:
  * Prohlášení:
 
 
 

PŘIHLÁŠENÍ SE E-MAILEM

Přihlásit se můžete na : tandit.in@worldonline.cz
zasláním mailu, který nezbytně obsahuje Vaše
jméno, e-mail(ový kontakt - stačí v záhlaví mailu)
a prohlášení (zkopírovatelné zde):

Přihlašuji se za člena Společnosti volné asignace. Potvrzuji, že splňuji všechny předpoklady pro členství:
     1. souhlasím se smyslem a podstatnými náležitostmi programu,
     2. nevykonávám v rámci veřejné moci činnost, která je ve zjevném rozporu s těmito cíli,
     3. jsem obeznámen(a) s Organizačním statutem,
     4. mám zájem účastnit se činnosti a naplňování programu Společnosti volné asignace.

Mail může obsahovat i další údaje, jakými je adresa, sdělení pro ostatní členy apod.


(FYZICKÁ) ZÁSILKA NA ADRESU

INSIGNIA-I
P.O.BOX 14
Uherské Hradiště 5
686 05
(Česká republika)

Na tuto adresu zašlete žádost o členství.
Nezbytnými údaji je jméno, adresa či e-mail (aspoň jeden kontakt)
a podepsané prohlášení (zkopírovatelné zde):

Přihlašuji se za člena Společnosti volné asignace. Potvrzuji, že splňuji všechny předpoklady pro členství:
     1. souhlasím se smyslem a podstatnými náležitostmi programu,
     2. nevykonávám v rámci veřejné moci činnost, která je ve zjevném rozporu s těmito cíli,
     3. jsem obeznámen(a) s Organizačním statutem,
     4. mám zájem účastnit se činnosti a naplňování programu Společnosti volné asignace.

Doplnit můžete údaje podle svého uvážení.


Společnost volné asignace