Odkazy - Linky

Společnost volné asignace

Pandora - e-mailové konference / mail-listy
Iniciativy na ochranu soukromí, občanských práv a svobod
Jména / křestní i příjmení, výběr jména novorozenci, změna jména
Příjmení žen / přechylování - OVÁ
Půlnoční Bouře (případ z r. 2002)
Sňatky, uzavření manželství
Občanské průkazy
Rodné číslo
Transsexualita / transgender a změna totožnosti
Trvalý a přechodný pobyt
Pobyt cizinců na území ČR
Doma v ČR - Rady pro život v ČR
Vízová povinnost
Informace Ministerstva vnitra ČR
Informace městských úřadů
Zvláštní matrika
Sčítání lidu, domů a bytů 2001
Nevládní organizace
Úřady působící ve specifických věcech
Informace ze zahraničí / Foreign information


Způsob zobrazení po přechodu na odkaz:
Vysvětlivky ke způsobu zobrazení

Pandora - e-mailové konference / mail-listy

Konference Volná asignace
Konference Jména

>> nahoru >>


Iniciativy na ochranu soukromí, občanských práv a svobod

Iuridicum Remedium
Big Brother Awards - (anti)ceny pro Velké bratry; soutěž má za cíl upozornit na největší narušitele soukromí
Big Brother Awards [Econnect zpravodajstvi.ecn.cz 19.5.2006]
Data retention is no solution - už uzavřená petice proti povinnému uchovávání dat o elektronickém a telekomunikačním provozu

>> nahoru >>


Jména / křestní i příjmení, výběr jména novorozenci, změna jména

- dále ke jménům viz oddíly informace ministerstva vnitra a informace městských úřadů

M.Knappová: Jak se bude vaše dítě jmenovat?

- základní publikace v oboru, seznam všech jmen, která lze zapsat do matriky bez potřeby znaleckého ověřování
- možnost objednat prostřednictvím zásilkové služby Vltava.CZ
PhDr. Miloslava Knappová, Csc.
- znalkyně v oboru "ověřování podob jmen a příjmení z hlediska zákonných ustanovení usměrňujících jejich zápis do osobních dokladů"
Britské listy: Stát rozhoduje, jak se bude jmenovat vaše dítě [4.6.2004]   - Existuje seznam "povolených jmen"
Nejčastější jména dětí v lednu 2005
Mapy - křestní jména 2005
Srovnání - křestní jména 1999-2005
Kvíz znalostí o původu jmen [Tiscali.CZ]

Rodina Online

O jménech
Diskuse - jména

>> nahoru >>


Příjmení žen / přechylování - OVÁ

- dále k příjmení žen viz oddíl informace ministerstva vnitra

Česká televize - U nás v Kocourkově

- bude čeština už navždy prznit cizí ženská příjmení?
STOP přechylování

>> nahoru >>


Půlnoční Bouře

- otřesný případ z roku 2002, který nám ukázal, k čemu všemu až se všemocná státní byrokracie odhodlá
- odebrání, přesněji úřední únos kojence kvůli "nespolupráci" rodičů s úřady

Půlnoční Bouře, jediné kojené dítě v kojeňáku [Econnect zpravodajstvi.ecn.cz 15.5.2002]
Půlnoční Bouře [Wikipedia CS]
Jednou se vzbouří Elišky...! - skladba jihočeské transové kapely

>> nahoru >>


Sňatky, uzavření manželství

- dále ke sňatkům a manželství viz oddíly informace ministerstva vnitra, informace městských úřadů a inform. portálu Doma v ČR - Rady pro život v ČR

Beremese.CZ

Svatba a zákony
Uzavření manželství s cizincem

>> nahoru >>


Občanské průkazy

- dále k občanským průkazům viz oddíly informace ministerstva vnitra a informace městských úřadů

Občanský průkaz [Wikipedia.CS]
Výměna občanských průkazů [Tyrkys]
Evidence neplatných občanských průkazů a cestovních pasů
Veřejný ochránce práv (ombudsman): zkušenosti z agendy občanských průkazů

>> nahoru >>


Rodné číslo

- dále k rodným číslům viz oddíl informace ministerstva vnitra

Rodné číslo [Wikipedia.CS]
Reflex.CZ: Rodné číslo - o narození v obvodu matriky, kde se nenachází porodnice, a vyplývajících potížích
Rodná čísla už zřejmě nebudou identifikátorem [radio.cz 24.3.2005]
K zavedení bezvýznamového identifikátoru obyvatele (BIO)
Britské listy: Bez rodného čísla ani ránu / Diskriminace a Pražská energetika
Britské listy: Rodná čísla jsou důležitá   - něco z obhajoby rodného čísla
Britské listy: Rodná čísla jsou jistě užitečná, ale není třeba to s nimi přehánět   - reakce, něco z obhajoby, ale za usměrnění případů, kdy se RČ vyžaduje
Britské listy: ČD: Chceš slevu? Dej rodné číslo!
Veřejný ochránce práv (ombudsman) k uvádění rodných čísel na peticích

>> nahoru >>


Transsexualita / transgender   a změna totožnosti

Czech TransForum
TransForum Brno

Křestní jména platná podle matrik
Změna jména
Malý průvodce matrikou pro TS osoby
Změna rodného čísla

>> nahoru >>


Trvalý a přechodný pobyt

- dále k trvalému a přechodnému pobytu viz oddíly informace ministerstva vnitra a informace městských úřadů

Poradna pro občanství ... : Dotazy klientů - trvalé bydliště
Pobyt občana, hlášení trvalého a přechodného pobytu

>> nahoru >>


Pobyt cizinců na území ČR

- dále k pobytu cizinců viz oddíly informace ministerstva vnitra a inform. portálu Doma v ČR - Rady pro život v ČR

Poradna pro občanství ... : Dotazy klientů - pobytový režim cizinců
Pražská informační služba - pobyt cizinců na území ČR
Pravidla pro pobyt cizinců v ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí: Cizinci v ČR
Veřejný ochránce práv (ombudsman) ve věcech cizinců a uprchlíků

Nesehnutí: Bezpečí pro uprchlíky

Časopis PŘES

Český statistický úřad, 2004 - pobyt cizinců na území ČR

Cizinci v ČR 2006
Cizinci v ČR 2007

>> nahoru >>


Doma v ČR - Rady pro život v ČR

Rady pro život v ČR - rady a informace pro imigranty

>> nahoru >>


Vízová povinnost

Ztráty kvůli vízové politice: Ruští turisté v ČR [radio.cz 28.5.2004]

- za 4 roky existence vízové povinnosti - ztráty 19 miliard Kč
EU ustupuje od jednotné vízové politiky [novinky.cz 7.7.2004]
Britské listy: o ponižujícím jednání s žadateli o vízum

Česko-vietnamská společnost
K vízové povinnosti a obstrukcím --

Veřejná výzva předsedy ČVS: Zrušte odstudné rozhodnutí a sjednejte nápravu!
Tiskové prohlášení předsedy ČVS: Vízovou politiku i systém je nutné změnit!
Tiskové prohlášení: Ministerstvo vnitra zlikvidovalo hlavní využití zelených karet

>> nahoru >>


Informace Ministerstva vnitra ČR

- vedle informací výše rozvedených v jednotlivých tématech (jména, osobní doklady, občanství, pobyt na území státu)

Ministerstvo vnitra
Rady a služby Ministerstva vnitra

- občan na úřadě: cestovní doklady, evidence občanů a trvalý pobyt, jména, manželství, matriky, občanské průkazy, občanství, petice, podání stížnosti, přístup k informacím ...
- evidence (neplatné občanské průkazy a cestovní pasy, občanská sdružení, politické strany a hnutí), cizincům (pobyt na území ČR, povinnosti ubytovatelů, pozvání k návštěvě), mimořádné situace ...
Rady a služby - Dokumenty
Co je matriční úřad?
Platné typy cestovních dokladů
Platné typy občanských průkazů
Nabytí státního občanství ČR některými slovenskými státními občany
Nabývání státního občanství ČR určením otcovství
Nabývání státního občanství ČR osvojením
Nabývání státního občanství ČR narozením
Vydávání osvědčení a potvrzení o státním občanství ČR a zjišťování státního občanství ČR
Nabytí státního občanství ČR prohlášením
Nabývání státního občanství ČR některými bývalými československými státními občany
Pozbývání státního občanství ČR
Udělení státního občanství ČR
Povolení k trvalému pobytu po 5 letech pobytu na území ČR
Vízum k pobytu nad 90 dnů
Potvrzení o přechodném pobytu na území
Pozvání cizince do ČR
Uzavření církevního manželství (zjednodušený návod)
Uzavření manželství - necírkevní (zjednodušený návod)
Uzavření manželství - podrobný návod
Osvědčování rodného čísla
Ověřování rodného čísla
Přidělení rodného čísla
Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize
Nahlížení do matričních knih
Výdej údajů z evidence obyvatel
Hlášení trvalého pobytu
Příjmení po rozvodu manželství
Změna jména a příjmení
Ženská přijmení
Prohlášení o volbě druhého jména

>> nahoru >>


Informace městských úřadů

- vedle informací výše rozvedených v jednotlivých tématech (jména, osobní doklady, občanství, pobyt na území státu)
- informace jednoho úřadu lze samozřejmě využít pro celé území a jednání se všemi úřady ČR, nejen v daném městě (zákony jsou celostátní, nevázané na obec)

Městská část Praha 12

Životní situace
     Žádost o povolení změny jména a příjmení
     Hlášení trvalého pobytu
     Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
     Výdej údajů z evidence obyvatel
     Vydání občanského průkazu
     Vydání cestovního pasu
     Udělení státního občanství ČR
     Události (související se zápisem do matriky) mimo území ČR
Vsetín
Změna jména a příjmení
Změna příjmení po rozvodu
Změna jména po rozvodu po promeškané lhůtě
Vystavení duplikátů
Legalizace - ověření pravosti podpisu
Odry
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Narození
Změna jména a příjmení
Manželství
Vydávání matričních dokladů
Přihlášení trvalého pobytu
Osvědčení o státním občanství

>> nahoru >>


Zvláštní matrika

- pro zápisy událostí (např. narození), k nimž došlo v zahraničí

Zvláštní matrika - Brno-střed

Zápis matriční události

>> nahoru >>


Sčítání lidu, domů a bytů 2001

Sčítání lidu, domů a bytů
Sčítání lidu, domů a bytů - výsledky

>> nahoru >>


Nevládní organizace

Econnect - ecn.cz - zpravodajství

Sdružování
O sdružování
K zakládání neziskové organizace
Jak založit občanské sdružení - i vzory stanov
Petice - o petičním právu

Ekologický právní servis
Via Iuris - právo ve službách veřejného zájmu
Informační centrum neziskových organizací, o.p.s.
Neziskovky.CZ
Spolek Šalamoun
Poradna pro občanství a občanská a lidská práva
Most pro lidská práva
Liga lidských práv
Hnutí za aktivní mateřství
Český helsinský výbor
Nesehnutí
Otevřete.CZ - Web pro otevřenost veřejné správy
Antikonskripční radikální iniciativa (AKRI) - za zrušení všeobecné branné povinnosti

>> nahoru >>


Úřady působící ve specifických věcech

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Úřad pro ochranu osobních údajů
Veřejný ochránce práv - ombudsman

>> nahoru >>


Informace ze zahraničí / Foreign information

Privacy International - organization for privacy and civil liberties; watching surveillance and privacy invasions by governments and corporations
Wikipedia: Privacy International


Britské listy: Britský ministr vnitra znovu hrozí zavést občanské průkazy [2.7.2002]

Australia:

The ID card and the 'Mother of all Databases'
OUR COMMON CAUSE: National ID card: a threat to civil liberties, not terrorists

Names:

Kate Monk's Onomastikon (Dictionary of Names)
Change Your Name (United Kingdom)
Visas:
ProjectVisa.com
Travel Guides

>> nahoru >>


Přidání nového odkazu

Návrh na nový odkaz, stejně tak připomínky ke stávajícím odkazům lze podat e-mailem:

tandit.in@worldonline.cz

>> nahoru >>


Společnost volné asignace