Vysvětlivky ke způsobu zobrazení

po přechodu na odkaz v dokumentu Odkazy-linky Společnosti volné asignace

Zobrazení vždy do nového odděleného okna a vždy do stejného odděleného okna znamenají, že po kliknutí na daný odkaz se odkazovaný dokument zobrazí v odděleném okně, odlišném od okna s odkazy Společnosti volné asignace. Dokument SVA tak neopustíte, můžete v něm stále klikat a vedle něj si prohlížet nové odkazované dokumenty. Rozdíl je následující. Při prvním způsobu se spustí po každém kliknutí nové okno, tzn. při 10 kliknutích 10 nových oken (jestli je mezitím nezavřete, což je samozřejmě možné). Při druhém způsobu zůstává při jakémkoliv množství kliknutí stále jen jedno okno na prohlížené dokumenty, jen jeho obsah se podle přechodu na jiné odkazy mění.
Zadáte-li třetí způsob přejít na odkaz v tomto okně, nespustí se nové okno, ale hned při kliknutí na první vybraný odkaz přejdete na odkazovaný dokument v aktuálním okně prohlížeče, tak opustíte Odkazy-linky, a tím vlastně i WWW Společnosti volné asignace. Vrátit se následně můžete použitím tlačítka "zpět" na prohlížeči (podle okolností opakovaným), případně opětovným zadáním URL adresy.

Toto vše platí jen pro odkazy na vnější dokumenty.
Při přechodu na úvod Společnosti volné asignace se nové okno nespustí - změní se obsah aktuálního okna, ať už je nastavení jakékoliv. Nové okno není samozřejmě spuštěno ani při pohybu uvnitř dokumentu mezi jeho jednotlivými oddíly.
Vysvětlivky se vždy zobrazují v novém okně nezávisle na nastavení.


Společnost volné asignace