VOLBY 2006 A ESPERANTO

stanoviska politických stran a hnutí k mezinárodnímu jazyku ESPERANTU a mezinárodní jazykové politice všeobecně

Tento přehled stanovisek politických stran a hnutí je sestaven z výsledků ankety rozeslané e-mailem v dubnu 2006, uzavřené 30.4.
Dotazovány byly strany kandidující i nekandidující v parlamentních volbách 2006. Těch, které se vyjádřily, je menšina.

K rozesílané anketě byl vždy dodán odkaz na Pražský manifest hnutí za mezinárodní jazyk esperanto   i vlastní text manifestu v příloze. Tento dokument byl přijat na 81. Všeobecném kongresu esperanta, který se konal v Praze v roce 1996. Objasňuje základní výhody a přínos mezinárodní komunikace prostřednictvím univerzálního neutrálního jazyka.

Za rozeslání a zpracování: Avinty Lanaikey ,
Monda Asembleo Socia (MAS) - Světové sociální shromáždění

tandit.in@worldonline.cz 

ANKETA: ESPERANTO A MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÁ POLITIKA

1) Současná mezinárodní situace je taková, že rodilí uživatelé nejrozšířenějších jazyků, zejména angličtiny, jsou ve výhodě, neboť bez vynaložení úsilí na studium jiných jazyků obstojí v mezinárodní komunikaci.
Naopak od rodilých uživatelů menších jazyků je vyžadováno mimořádně pracné a mnohaleté úsilí, aby se naučili některý z "velkých" jazyků, a to ještě na nižším stupni znalosti (např. obyvatel České republiky bez víceletého pobytu v anglosaském prostředí nebude nikdy ovládat angličtinu tak, jak rodilý Londýňan).
Připouštíte, že takový stav je projevem jazykové diskriminace, eventuelně i porušováním základních práv a svobod, zakazujících diskriminaci nejen na základě rasy či etnického původu, ale i jazyka?

2) Byli byste pro zavedení esperanta jako prostředku neutrální mezinárodní komunikace?
A - rozhodně pro, B - spíše pro, C - podle okolností a po zvážení podrobnějších informací, D - spíše proti, E - rozhodně proti, F - nemůžeme se vyjádřit (vyžadovalo by to rozhodnutí kompetentních orgánů strany / hnutí)
(Vedle těchto daných možností můžete své stanovisko upřesnit blíže.)

3) Jednalo se někdy ve Vaší straně / hnutí o tématu esperanta, či přinejmenším mezinárodní jazykové politiky?

4) Jste dostatečně informováni o esperantu a esperantském hnutí? / Měli byste zájem o bližší informace?

[-- jen pro příznivce zavedení esperanta ]
5) Měly by státní orgány aktivně podporovat zavádění esperanta?
(výuka na školách - základních / středních / vysokých, propagace ve sdělovacích prostředcích)

[-- jen pro odpůrce zavedení esperanta ]
6) Jaký jazyk (jazyky) by se měl stát prostředkem celosvětové komunikace? Je univerzální jazyk vůbec zapotřebí?

[-- doplňková otázka ]
7) Zde můžete uvést jakékoliv další komentáře a poznámky k otázce mezinárodní jazykové politiky a esperanta.

Uzávěrka ankety: 30.dubna 2006


Ke zpracování výsledků:
Pořadí politických stran a hnutí je odvozeno od jejich volebních čísel pro parlamentní volby 2006. Strany a hnutí nekandidující v těchto volbách následují za nimi, seřazeny abecedně.
Kde to bylo možné, jsou uváděny jednotlivé anketní otázky, i když zde byly pro přehlednost zkráceny "..." ; plné znění viz text ankety.
Někde byly vloženy poznámky v závorkách [* *] - tam se nejedná o součást odpovědi dané strany / hnutí. Slouží pro bližší objasnění a zpřehlednění, a to zejména u otázky 2, kde bylo na výběr několik možností značených písmeny A-F, v závorce je vždy dodáno, co daná odpověď znamená.


STRANY A HNUTÍ, OD NICHŽ BYLO ZÍSKÁNO VYJÁDŘENÍ

STRANA ZDRAVÉHO ROZUMU

Kandiduje pod č. 1. Respondent: Mgr. Petr Hannig, předseda http://www.szrozumu.cz/
http://www.stranazdravehorozumu.cz/
** Současná mezinárodní situace je taková...
Připouštíte, že takový stav je projevem jazykové diskriminace... ?
Ačkoliv anglicky ovládám celkem dobře (žil jsem více jak rok v Londýně 1968 - 1969), jsem pro demokracii a rovnoprávnost i v jazykové oblasti. Tudíž esperanto nebo latina.
** Byli byste pro zavedení esperanta jako prostředku neutrální mezinárodní komunikace? A - rozhodně pro, B - spíše pro, C - podle okolností a po zvážení podrobnějších informací, D - spíše proti, E - rozhodně proti, F - nemůžeme se vyjádřit ...
B [* tj. spíše pro *] (uvažuji ještě o latině)
** Jednalo se někdy ve Vaší straně / hnutí o tématu esperanta, či přinejmenším mezinárodní jazykové politiky?
Ne
** Jste dostatečně informováni o esperantu a esperantském hnutí? / Měli byste zájem o bližší informace?
Nejsem. Měl bych zájem o informace.
** Měly by státní orgány aktivně podporovat zavádění esperanta? (...)
Ano, ale až po přijetí příslušné alespoň evropské legislativy k danému tématu.
** Jaký jazyk (jazyky) by se měl stát prostředkem celosvětové komunikace? Je univerzální jazyk vůbec zapotřebí?
Uvažuji také o latině.

LIBERÁLNÍ REFORMNÍ STRANA (LiRA)

Kandiduje pod č. 4. Respondent: Milan Hamerský, předseda http://www.liberalove.cz
** Současná mezinárodní situace je taková...
Připouštíte, že takový stav je projevem jazykové diskriminace... ?
NE - o diskriminaci nejde
** Byli byste pro zavedení esperanta jako prostředku neutrální mezinárodní komunikace? A - rozhodně pro, B - spíše pro, C - podle okolností a po zvážení podrobnějších informací, D - spíše proti, E - rozhodně proti, F - nemůžeme se vyjádřit ...
LiRA je proti jakémukoli omezování komunikace lidí či výuky jazyků, nevidíme žádnou nutnost "zavést" mezinárodní jazyky.
** Jednalo se někdy ve Vaší straně / hnutí o tématu esperanta, či přinejmenším mezinárodní jazykové politiky?
NE
** Jste dostatečně informováni o esperantu a esperantském hnutí? / Měli byste zájem o bližší informace?
vašim aktivitám přeje úspěch, nejsou však v našimi prioritami
** Měly by státní orgány aktivně podporovat zavádění esperanta? (...)
NE
** Jaký jazyk (jazyky) by se měl stát prostředkem celosvětové komunikace? Je univerzální jazyk vůbec zapotřebí?
Obecně podporujeme výuku cizích jazyků, v našem prostředí jde především o angličtinu a němčinu.

SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ (SNK ED)

Kandiduje pod č. 11. Respondent: ing. arch. Jan Kasl, výkonný místopředseda http://www.snked.cz

Nerad, ale asi Vás zklamu, protože jsme se v rámci předvolebních úvah esperantem vůbec nezabývali.
Tudíž asi nemá ani smysl odpovídat na otázky.
Osobně mohu říct, že já na esperanto nevěřím, jsme anglofil a v angličtině vidím univerzální jazyk.


UNIE SVOBODY - DEMOKRATICKÁ UNIE (US-DEU)

Kandiduje pod č. 12. Respondent: Petra Špirková, tisková mluvčí http://www.unie.cz/
** Současná mezinárodní situace je taková...
Připouštíte, že takový stav je projevem jazykové diskriminace... ?
V podstatě máte pravdu, současný stav zvýhodňuje rodilé mluvčí především z anglosaského prostředí, ale i z dalších velkých jazykových prostorů, např. španělského i německého. Tento stav však považujeme za přirozený vývoj.
** Byli byste pro zavedení esperanta jako prostředku neutrální mezinárodní komunikace? A - rozhodně pro, B - spíše pro, C - podle okolností a po zvážení podrobnějších informací, D - spíše proti, E - rozhodně proti, F - nemůžeme se vyjádřit ...
D. [* tj. spíše proti *]
** Jednalo se někdy ve Vaší straně / hnutí o tématu esperanta, či přinejmenším mezinárodní jazykové politiky?
Ne.
** Jste dostatečně informováni o esperantu a esperantském hnutí? / Měli byste zájem o bližší informace?
Jsme informování na obecné úrovni, další informace uvítáme.
** Jaký jazyk (jazyky) by se měl stát prostředkem celosvětové komunikace? Je univerzální jazyk vůbec zapotřebí?
Domníváme se, že jazykové prostředí podléhá přirozenému vývoji. Zatím je nejběžnějším komunikačním prostředkem angličtina. Pokud by byl univerzální jazyk zapotřebí, nejspíš už bychom jím hovořili.

4 VIZE

Kandiduje pod č. 15. Respondent: Zdeněk Macura http://www.4vize.cz/

E-mailový kontakt na tuto stranu byl nalezen až po uzávěrce 30.4., dotaz byl dodatečně zaslán a následné vyjádření přidáno do tohoto přehledu.

Onlouváme se, ale otázkami esperanta jsme se doposud nezabývali a nemáme k němu žádné stanovisko.


STRANA PRÁCE

Kandiduje v rámci Koalice pro ČR pod č. 21. Respondent: Radoslav Štědroň, předseda http://www.stranaprace.cz
[* dotaz na kandidaturu *]
Strana práce kandiduje v rámci největší koalice, kterou kdy v historii ČR vytvořily neparlamentní strany - v rámci Koalice pro Českou republiku - ve všech krajích.
** Současná mezinárodní situace je taková...
Připouštíte, že takový stav je projevem jazykové diskriminace... ?
Nepřipouštím, že Vámi uvedené v této otázce je jazykovou diskriminací, je to otázka historická...
** Byli byste pro zavedení esperanta jako prostředku neutrální mezinárodní komunikace? A - rozhodně pro, B - spíše pro, C - podle okolností a po zvážení podrobnějších informací, D - spíše proti, E - rozhodně proti, F - nemůžeme se vyjádřit ...
E [* tj. rozhodně proti *]
** Jednalo se někdy ve Vaší straně / hnutí o tématu esperanta, či přinejmenším mezinárodní jazykové politiky?
nikdy ( toto není problém této zkorumpované země )
** Jste dostatečně informováni o esperantu a esperantském hnutí? / Měli byste zájem o bližší informace?
jsem velmi slušně informován ( např. i o tom, že v bohumínském parku stojí socha zakladatele esperanta )
** Měly by státní orgány aktivně podporovat zavádění esperanta? (...)
a proč?
** Jaký jazyk (jazyky) by se měl stát prostředkem celosvětové komunikace? Je univerzální jazyk vůbec zapotřebí?
A proč jeden, Kriste pane. Němčina, španělština, francouzština, ruština, italština, angličtina a do budoucna možná i čínština a je vymalováno.
** Zde můžete uvést jakékoliv další komentáře a poznámky k otázce mezinárodní jazykové politiky a esperanta.
máte to holt těžké, doporučuji nebojovat s větrnými mlýny

NÁRODNÍ STRANA

Kandiduje pod č. 22. Respondent: Petra Edelmannová, předsedkyně http://www.narodni-strana.cz
** Současná mezinárodní situace je taková...
Připouštíte, že takový stav je projevem jazykové diskriminace... ?
Budu stručná a pokusím se být i věcná, nevidím to jako otázku diskriminace, ale jako produkt nemoci zvané globalizace. I přesto si myslím, že znalost jazyků je spíše otázkou vlastního vzdělání, například pro studium.
** Byli byste pro zavedení esperanta jako prostředku neutrální mezinárodní komunikace? A - rozhodně pro, B - spíše pro, C - podle okolností a po zvážení podrobnějších informací, D - spíše proti, E - rozhodně proti, F - nemůžeme se vyjádřit ...
Rozhodně proti. Považuji tento projekt za naprosto zbytečný právě z Vámi uváděných důvodů v úvodu. Studium v zahraničí, četba zahr.literatury...atd. rozšiřuje obzory a vzdělanost jedince, což neneguje náš záporný postoj ke globalizaci. Umělý jazyk je zbytečností, která navíc výše uvedené nedokáže naplnit.
** Jednalo se někdy ve Vaší straně / hnutí o tématu esperanta, či přinejmenším mezinárodní jazykové politiky?
Mezinárodní jazyková politika je smutný, leč aktuální termín. Ano, jednalo se, ale esperanto zde nemá prostor.
** Jste dostatečně informováni o esperantu a esperantském hnutí? / Měli byste zájem o bližší informace?
Informace máme dostačující.
** Jaký jazyk (jazyky) by se měl stát prostředkem celosvětové komunikace? Je univerzální jazyk vůbec zapotřebí?
Universální jazyk není zapotřebí.
** Zde můžete uvést jakékoliv další komentáře a poznámky k otázce mezinárodní jazykové politiky a esperanta.
Bez komentářů.

CESTA ZMĚNY

Nekandiduje. Respondent: Josef Brož, Kancelář Cesty změny http://www.cestazmeny.cz/

Cesta změny letos v parlamentních volbách nekandiduje. V otázkách esperanta dosud nevedla žádnou diskusi.


HNUTÍ ZA PŘÍMOU DEMOKRACII (HzPD)

Nekandiduje. Respondent: Milan Valach http://www.pdemokracie.ecn.cz/
[* dotaz na kandidaturu *]
HzPD ve volbách nekandiduje.
** Současná mezinárodní situace je taková...
Připouštíte, že takový stav je projevem jazykové diskriminace... ?
Připouštíme, ale domníváme se, že tento vývoj je dán faktory, které jsou do značné míry mimo oblast politického rozhodování, a to především technologickou a ekonomickou převahou anglicky mluvících zemí.
** Byli byste pro zavedení esperanta jako prostředku neutrální mezinárodní komunikace? A - rozhodně pro, B - spíše pro, C - podle okolností a po zvážení podrobnějších informací, D - spíše proti, E - rozhodně proti, F - nemůžeme se vyjádřit ...
Z povahy našeho hnutí vyplývá, že se jedná o věc, kterou by měli rozhodovat sami občané. Osobně se názory našich členů mírně rozcházejí od rozhodně ano až po odpověď C).
** Jednalo se někdy ve Vaší straně / hnutí o tématu esperanta, či přinejmenším mezinárodní jazykové politiky?
Touto otázkou jsme se nezabývali. Jak asi víte z našich stránek, prosazujeme právo občanů rozhodovat o sobě samých v systému přímé demokracie.
** Jste dostatečně informováni o esperantu a esperantském hnutí? / Měli byste zájem o bližší informace?
Nejsme dostatečně informování a chtěli bychom být.
** Měly by státní orgány aktivně podporovat zavádění esperanta? (...)
I toto by si měli rozhodnout sami občané.

VŠEOBECNÁ OBČANSKÁ STRANA

Nekandiduje. Respondent: Vladislav Novara http://sweb.cz/VOS.OOHavirov/slovo.html
[* dotaz na kandidaturu *]
Do PS VOS nebude v 2006 kandidovat.
** Současná mezinárodní situace je taková...
Připouštíte, že takový stav je projevem jazykové diskriminace... ?
souhlas
** Byli byste pro zavedení esperanta jako prostředku neutrální mezinárodní komunikace? A - rozhodně pro, B - spíše pro, C - podle okolností a po zvážení podrobnějších informací, D - spíše proti, E - rozhodně proti, F - nemůžeme se vyjádřit ...
B [* tj. spíše pro *] (jakýkoliv sjednocující umělý jazyk k nimž patři Esperanto)
** Jednalo se někdy ve Vaší straně / hnutí o tématu esperanta, či přinejmenším mezinárodní jazykové politiky?
ne
** Jste dostatečně informováni o esperantu a esperantském hnutí? / Měli byste zájem o bližší informace?
jsem
** Měly by státní orgány aktivně podporovat zavádění esperanta? (...)
OSN, EU, ČR, k dalšímu je to otázkou celosvětovou prosadit učení nového světového jazyka, který bude postrádat nacionalismus a bude se učit v celém světě zatím jako povinný doplňkový jazyk , který v budoucnu bude působit jako sjednocující lidstvo. Zatím vlády jednotlivých zemi jej nepodporují, neboť by se mnozí obyčejní lidé mohli velice rychle domluvit a nebylo by je pak tak jednoduché ovládat.

OSTATNÍ STRANY A HNUTÍ

Zástupci následujících stran a hnutí se vyjádřili, ale jejich sdělení se nijak nevztahují k esperantu, proto zde nejsou zveřejněna:

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ ALIANCE (ODA)
- informuje, že ve volbách nekandiduje.
SDRUŽENÍ OBČANŮ REPUBLIKY ČESKÉ
- dříve Strana občanů republiky České,
- transformována na občanské sdružení,
- informuje ve stručnosti právě o tom, že už se nejedná o stranu, ale občanské sdružení podporující kulturní a sociální aktivity.

Tyto strany a hnutí byly kontaktovány, ale anketu se jim nepodařilo doručit (e-mail nedoručitelný):

Česká strana národně sociální
Helax - Ostrava se baví
Konzervativní strana
Naděje
Národní prosperita
Nezávislá iniciativa (NEI)
Romská občanská iniciativa

Následující byli kontaktováni, ale nevyjádřili se:

Aktiv nezávislých občanů
Balbínova poetická strana
Česká pravice
Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)
České hnutí za národní jednotu
Dělnická strana
Demokratická regionální strana
Demokratická unie České republiky
Humanistická strana
Chci svou šanci
Klub angažovaných nestraníků
Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)
Komunistická strana Československa (KSČ)
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL)
Masarykova demokratická strana
Moravané
Národní sjednocení
Nestraníci pro Moravu
Nezávislí
Nezávislí demokraté (Předseda V. Železný)
Občanská demokratická strana (ODS)
Právo a Spravedlnost (ANO tradiční rodině, NE korupci a kriminalitě)
Pravý Blok
Republikáni Miroslava Sládka
Sebeobrana voličů ("Váš hlas nepodpoří financování planých řečí, ale zdravotnictví Vašeho obvodu")
Strana demokratického socialismu
Strana pro otevřenou společnost
Strana Rovnost šancí
Strana venkova - spojené občanské síly
Strana za životní jistoty
Strana zelených
Unie pro sport a zdraví


ODKAZY K ESPERANTU

Wikipedia (CS): Esperanto
Český esperantský svaz
Stručné informace o esperantu, další odkazy
Pražský manifest hnutí za mezinárodní jazyk esperanto
esperanto.net - v češtině